Beställa sand i säck

Vill du beställa Leksand i säck för att fylla på barnens sandlåda? Genom oss får du drygt ett ton sand som räcker till en sandlåda på 3x3 meter med ett djup på 30 cm. till den leveransadress du anger. Om det är möjligt lyfter och tömmer vi sanden direkt i sandlådan med hjälp av kranbilen.

Skriv ett mejl till per.hirsch@frojmarksten.se med dessa uppgifter:

  • Namn
  • Leverensadress (OBS endast inom Nacka/Värmdö området)
  • Telefonnummer där vi kan nå dig
  • Gärna ett datum då du önskar leveransen