FröjMarksten är ett företag som månar om att hålla det vi kommer överens om! Det är viktigt både för oss och dig som kund att tidsplaner och kostnader överenstämmer med verkligheten.

Därför arbetar vi på detta sätt:

  • När du kontaktar oss kommer vi kostnadsfritt till dig för att få veta vad du vill få utfört. Vi går noga igenom vilket slutresultat du förväntar dig och kommer tillsammans fram till lämpliga materialval. Vid ett kundbesök beräknar vi kostnader, ger dig förslag på startdatum och beräknad arbetstid. Du får i samband med besöket en offert att ta ställning till.
  • Om du väljer att tacka ja till offerten bokar vi in startdatum.
  • Några dagar innan arbetet ska starta kommer vi tillbaka för ett så kallat "uppstartsmöte". Vid det går vi ännu en gång igenom ditt planerade arbete och kommer överens om praktiska detaljer.
  • Innan arbetet startar betalar du hälften av kostnaden enligt den överenskomna offerten.
  • Under arbetets gång finns vi på plats och det är bara att fråga om du undrar över något!
  • När arbetet är slutfört kommer din kontaktperson tillbaka för ett avslutande möte. Detta är viktigt för att vi ska vara säkra på att du är nöjd! Ibland vill kunder göra ett tillägg eller prata om framtida planer, därför är det bra att mötas på plats.
  • När vi båda är nöjda betalar du slutfakturan.